Tasacions i valoracions

Realitzem valoracions de peces d’art tant individuals com de col.leccions.

Podem fer estimacions ,on ens centrem a fer una descripció de les peces i una valoració en el mercat actual , o fer un estudi més profund amb espertitzacions de les peces que ho requerixin, documentant l’objecte d’estudi.

En el cas de les herencies ens encarregem de la gestió, repartiment i assesorament a les families.

Les tarifes es concertaran previament.

Ens dediquem a la gestió i assesorament de la compravenda d’antiguitats tant entre particulars com a profesionals o subhastes .