Tasacions i valoracions

Realitzem valoracions de peces d’art tant individuals com de col.leccions. Podem fer estimacions ,on ens centrem a fer una descripció de les peces i una valoració en el mercat actual , o fer un estudi més profund amb espertitzacions de les peces que ho requerixin, documentant l’objecte d’estudi. En el cas de les herencies ens …

Tasacions i valoracions Read More »